Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 1
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 2
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 3
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 1
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 2
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri 3

Elektrodeiyonizasyon Sistemleri

-
-

EDI kesintisiz elektro-kimyasal işlemlerle suyun arıtımı prosesidir ve bu işlemler özel iyon membranları, karışık yatak reçineleri ve DC voltaj, standart asidik-kostik kimyasal rejenerasyon prosesiyle yer değiştirir. EDI Hücreleri bir dizi ince hazne içerir; bu hazneler su arıtımında kirlilikleri gidermek için alternatif olarak karışık yatak reçine de içerir. İyon-Spesifik membranlar, bir bölümü anyonik, diğer bölümü katyonik, olarak hazneleri ayrıştırır.
 

EDI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

 • EDI üniteleri, mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir
 • EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
 • EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.
 • EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilicek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
 • EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar. EDI konsantresi (veya geri çevirdiği ) akıntısı 5 ila 20 kat arası yüksek konsantrasyonda sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan bu kirleticileri dışarı atar, veya başka proseslerde kullanılır.
 • Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla , işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.
 • Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.
   

EDI SİSTEMLERİ UYGULAMALARI

 • Enerji / Yardımcı Tesisler
 • Biyoteknoloji / Eczacılık
 • Yarı-İletken / Elektronik
 • Yüzey Tamamlama (Otomotiv, vb.)
 • Tüketim Maddeleri & Kozmetik
 • Genel Endüstri