Aqualine MBBR Sistemleri 1
Aqualine MBBR Sistemleri 1

Aqualine MBBR Sistemleri

-
-

Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktör Sistemleridir. MBBR sistemlerinin en önemli avantajı, konvansiyonel sistemlere göre yaklaşık 4 kat daha az alanlara ihtiyaç duymasıdır. Çamur oluşumu diğer sistemlere göre çok daha düşüktür. Arazi problemi yaşanan yerlerde kullanım için idealdir. Biyolojik reaktörde kullanılan PE malzemeler ile reaktör içerisindeki yüzey alanı arttırılarak daha küçük hacimlerde arıtma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Biyolojik reaktör sonrasında atık su lamelli çökeltim havuzuna alınarak, yüksek kalitede arıtılmış su elde edilmektedir. Ayrıca mevcut sistemlerin kapasitelerini ve giderim verimlerini arttırmak amacı ile de MBBR uygulamaları yapılabilir.